Dr.Gökhan GÖKŞEN’in Tayinine Yürütmeyi Durdurma Kararı