Genel Başkanımız Murat Özekinci Canlı Yayına Katıldı

Genel Bakanımız Murat Özekinci, Elazığ’ın Sesi Televizyonunda canlı yayına katıldı. Gazeteci Erhan Dabak’ın konuğu olduğu programda Genel Başkan Özekinci Sağlık ve sosyal Hizmet çalışanlarının sorunlarını anlattı. Sağlık Haksen olarak çözüm önerilerini sıraladı.

Programda Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının;

 • TEK KALEM MAAŞ ÖDENMESİ: Sağlık çalışanları farklı farklı kalemlerde ücret almaktadır. Sağlık çalışanlarının aldıkları ücretin neredeyse yarısından fazlası emekliliklerine yansıtılmamaktadır. Bu ödemeler içerisinde ek ödemeler de hastanenin gelir durumuna göre dağıtıldığından dolayı çalışanlar hangi ay ne kadar maaş alacağını bilememektedir. Sağlık Haksen olarak talebimiz, ödemelerin tek kalem maaş olarak ödenmeli ve emekliliğe yansıtılmalıdır.

 

 • 5434 ve 5510 SAYILI KANUN DÜZENLENMELİDİR: 5434 kanunda emekli maaşları zaten çok düşük iken 5510 sayılı kanun ile 2008 yılı sonrası memur olanların emekli maaşları daha da düşürülmüştür. Yıllarca kamuya hizmet eden sağlık çalışanlarımızın emekli maaşlarının insanca yaşanır bir emeklilik hayatı için kanunun yeniden revize edilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 • SEYYANEN ZAMMIN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI: 2023 yılı temmuz ayında verilen seyyanen zam taban aylığa yansıtılmamış dolayısı ile emekliler bu haktan faydalanmamıştır. Dolayısı ile emekli maaşı çok düşük kaldığından dolayı emekliliği hak eden kamu çalışanları emekli olamamaktadır. 12000 TL’lik seyyanen zammın emekliliğe yansıtılması gerekmektedir.

 

 • TABAN ÜCRET KATSAYILARI ARTTIRILMALIDIR: Teşvik yasasında yapılan taban ücret katsayılarında ciddi adaletsizlikler yer almaktadır. Bu anlamda sağlık hizmetler sınıfında (SHS), genel idari hizmetler (GİH), teknik hizmetler sınıfı (THS), yardımcı hizmetler sınıfı (YHS) çalışanların taban katsayıları mevcut uygulamanın 4 katı artırılmalıdır.

 

 • NÖBET VE İCAP ÜCRETLERİ: Sağlık hizmetlerinde nöbet tutan tüm çalışanların nöbet ücretleri yüzde yüz oranında artırılmalı, icap ücreti alamayan çalışanlara da icap ücreti verilmelidir. Ayrıca kamu çalışanlarına bayram vs. günlerde verilen idari izinli günlerde nöbet tutan sağlık çalışanlarına artırımlı nöbet ücreti verilmelidir.

 

 • YIPRANMA PAYI: Sağlık çalışanlarına verilen yıpranma payının kapsamı genişletilmeli, bu anlamda unvanına ve çalıştığı yere bakılmadan her bir sağlık çalışanı yıpranma payından faydalanmalıdır. 6 yıla 1 verilen yıpranma payı 3 yıla 1 olarak yeniden düzenlenmelidir.

 

 • TEŞVİK YASASI: Teşvik yasası mevcut hali ile ciddi adaletsizlik barındırmak ile birlikte çalışma barışını da bozmaktadır. Belirlenen tavan ve katsayı oranları nedeni ile çalışanlar tavana takıldığından dolayı havuzdaki dağıtılabilir oranın tamamı dağıtılamamaktadır. Bu anlamda adaletin tesis edilmesi için tüm çalışanların emeğinin karşılığını alacağı bir yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

 

 • 3600 EK GÖSTERGE: Daha önce 1. dereceye düşen memurlara sözü verilen 3600 ek göstergenin sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan ve 1. dereceye düşen tüm çalışanlara bir an önce verilmelidir.

 

 • SAĞLIK MESLEKLERİ KANUNU: Öğretmenlik meslek kanununda olduğu gibi sağlık çalışanlarının meslek tanımlarının yeniden yapılarak, kariyer ve özlük haklarını geliştirecek sağlık meslekleri kanunu çıkartılmalıdır. Her branşın meslek kanunu çıkarılmalıdır. Dolayısıyla bazı hastanelerde hemşirelerin eczaneden ilaç alımı vs. gibi sorunlar ortadan kalkmış olacaktır.

 

 • ŞİDDET VE MOBBİNG İLE MÜCADELE: Sağlıkta şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu konuda daha caydırıcı kanunlar çıkarılmalıdır. Ayrıca mobinge uğrayan sağlık çalışanları kurumlarındaki çalışan hakları birimine başvuruları daha kolaylaştırılmalıdır. Mobing ile ilgili birimler kurulmalıdır.
 • YHS KADRO:. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçişleri sağlanmalıdır.

 

 • KREŞ VE MİSAFİRHANE: Sağlık Bakanlığı bünyesinde 81 ilde sağlık çalışanlarının çocukları için kreş açılmalıdır. Aynı şekilde 81 ilde sağlık çalışanları için konaklama hizmeti sunacak misafirhane ve eğitim tesisi yapılmalıdır.

 

 • ŞEHİR HASTANELERİ: Şehir Hastaneleri ile uygulamaya konulan hizmet alımı kapsamı daraltılmalıdır. Laboratuvar röntgen gibi sağlık hizmetleri kamu eliyle verilmelidir.

 

 • SENDİKA ÜYELİK: Kamu çalışanları sendika üyelik ve istifa işlemleri e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Bu şekilde gereksiz kâğıt israfı ve olası sorunların önüne geçilecektir.

 

 • SİYASET VE GREV HAKKI: Devlet memurlarına da siyaset yapma ve grev hakkı verilmelidir.

 

 • ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI: Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına tayin hakkı verilmelidir. Bu amaçla merkezi tayin sistemi kurularak, üniversiteler arası tayin imkanı sağlanmış olacaktır.

 

 • GİH ve İDARECİLERİN TABAN EK ÖDEME DÜZENLEMESİ: Yüksek lisans mezunu GİH çalışanları ve idarecilerin taban ek ödeme ve teşvik ödemlerinde ilgi kanunda yapılacak değişiklik ile bu ödemeden faydalanmaları sağlanmalı

konularını anlattı.