SAĞLIK HAKSEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ