Sözleşmeliye Tek Çare Kadrodur #SözleşmeliyeKadroKararı

Sözleşmeli personel alımında, sık sık, memurlarla aralarında bir fark olmadığına vurgu yapılıyor. Sadece tayin haklarında farklılık olduğu söyleniyor.

Oysaki izinden, görevde yükselmeye, gelir vergisinden tazminatlara kadar birçok alanda farklılık bulunuyor.

Görüldüğü gibi kadrolu devlet memurları ile aynı işleri yapmakta ancak özlük ve mali hakları açısından onlardan geride kalmaktadırlar.

Kamuda sözleşmeli tüm personellerin kadro talepleri giderek artıyor. Öyle bir seviyeye geldi ki her gün sosyal medyayı sallayan sözleşmeli personeller için gerek sendikalar gerekse medya destek veriyor. Her bir sendika gerek kendi hizmet kollarında eylemler gerçekleştiriyor gerekse tüm sözleşmeli personel için ter döküyor.

Bilindiği üzere Konfederasyonumuz, bağlı sendikalar ve Haksen ailesi olarak Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi önderliğinde sözleşmeli personele hakları olan ve özlemle bekledikleri kadrolarına kavuşmaları için destek vermekteyiz.

Kamudaki ayrımcılığın giderilmesi ve herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için tüm sözleşmeli çalışanlara kadro güvencesinin verilmesini tek çare olarak görmekteyiz.
Bunun için kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve kadro talebimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için yaptığımız çalışmalara destek olması adına sürekli olarak sosyal medyada da çalışmalar yapmaktayız.

Dün gece de 18-24 saatleri arasında Türkiye gündeminin ikinci sırasına yerleşen #SözleşmeliyeKadroKararı hasgtagı ile twitter’da etkinlik yaptık.
Bugüne kadar mücadelesini verdiğimiz pek çok konuda olduğu gibi bunu da hep birlikte başaracağız.