Haksen, Yeni Yılın İlk Eylemini Yaptı

Haksen’in geleneksel hale gelen yılın ilk eylemi Ankara Kızılay’da bulunan Milli Piyango İdaresinin önünde yapıldı.

Haksen üyelerinin katıldığı eyleme vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

Burada açıklama yapan Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, emekliliğin memurlar için hayalden de öte imkansız hale geldiğini, söyledi.

Çivi açıklamasında şöyle devam etti;

“MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK İMKÂNSIZ. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan emekliliğine hak kazanmış çeşitli unvandaki memurların Aralık 2012 ayı ücretleri ile emekli olmaları halinde bağlanacak emekli aylıkları dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda memurların zorunlu olarak çalışmayı tercih ettikleri belirlendi.
Emekli olmaları halinde halen almakta oldukları ücretin;
Mühendis yüzde 61’ini,

Şube Müdürü yüzde 55’ini,

Öğretmen yüzde 54’ünü,

Sağlık Memuru yüzde 50,

Gelir Uzmanı yüzde 42’sini,

Polis Memuru yüzde 40’ını Emekli aylığı olarak almaktadır.

Normal şartlarda 25 hizmeti bulunan bir memurun emekli olması halindeki aylık bağlama oranı yüzde 75 olmalıdır. Ek ödemelerin emekli maaşı hesabına dâhil edilmemesi sonucu reel olarak aylık bağlama oranı düşmektedir. Bu nedenle, kamu görevlileri için emeklilik giderek hayalden de öte imkânsız hale gelmektedir. Emekliliği göze alan kamu görevlileri ise emekli olduktan sonra da başka bir işte çalışmaya devam etmektedir.

NİNELERDEN HEMŞİRE, DEDELERDEN POLİSLERİMİZ OLACAK.

Mevcut ücret politikasının devam etmesi halinde 10 yıl sonra ülkemizdeki kamu hizmetlerini yürüten personelin yaş ortalaması ciddi biçimde yükselecektir. Hemşire ninelerin, polis dedelerin ve aksakallı vergi memurlarının olması kaçınılmazdır. Bu durumun önlenmesi için ücret politikasının değiştirilerek, memurlara yapılan tüm ödemelerin emekli aylığı hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

DEVLET KAYIT DIŞI İŞLEM YAPIYOR.

Kamu görevlilerinin aylıklarına ilave olarak ek ödeme, döner sermaye, fon vb. çeşitli adlar altında yapılan ödemeler emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan aylık katsayı artışları düşük tutulurken ek ödemelerin artırılması sonucu bazı kurumlarda ek ödemeler maaşlarında üzerine çıkmıştır.

Ek ödemelerden sigorta primi kesilmemesi nedeniyle çalışırken alınan ücretle emekli aylığı arasında uçurum meydana gelmiştir. Bugünkü hayat şartlarında memurların emekli olduklarında uğrayacakları ücret kaybını göze alabilmeleri mümkün değildir. Aslında, Devlet kendi memuruna verdiği ücretinden sigorta primi kesmeyerek kayıt dışılığı teşvik etmektedir. Bizzat kendisi kayıt dışı işlem yapmaktadır.

KAMUDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL UYGULAMASINA SON VERİLMELİ.

Kamunun ihtiyaç duyduğu kilit personelin temini amacıyla 80’li yıllardan beri uygulanan sözleşmeli personel politikasının sürdürülmesi giderek çalışma barışını bozmaktadır. Aynı odada çalışan kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya geçici personel (4/C) olmak üzere 4 farklı statüde kamu personeli çalıştırılmaktadır. Aslında bir bütün olarak aynı işi yapan bu statüler arasında ciddi şekilde ücret makası açılmaktadır. Her seçim döneminde sözleşmeli personel kadroya geçirilmekte ancak yerine yine sözleşmeli personel alınmaktadır. 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre sadece bakanlar kurulu kararına dayanarak 25 bin geçici personel çalıştırılmaktadır. Artık kamuda sürdürülmesi giderek imkânsız hale gelen geçici personel (4/C) dâhil tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilerek, sözleşmeli personel uygulamasına son verilmelidir.

SONUCU ÖNCEDEN BELLİ OLAN PAZARLIKLAR İSTEMİYORUZ.

Memurlar her toplu sözleşme döneminde büyük umutlarla yeni kazanımlar beklerken, maalesef mevcut hakları da ellerinden alınmaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 2013 yılından itibaren yılda sadece 6 ay fazla çalışma ücreti ödenecektir. Bugünden itibaren yüzbinlerce memur yıllarca almakta oldukları fazla çalışma ücretlerinde yarı yarıya kayıplar olacaktır. Memurlar gelecek endişesi içinde sonucu önceden belirli olan yüzdelik zam pazarlıklarından artık bıkmıştır. Hayatın gerçeklerine göre alınabilecek hakların pazarlık konusu yapılması gerekmektedir.

2013 YILINDA 0 ZAM İSTİYORUZ AMA!

Maalesef çalışırken yüzdelik zamların peşinde koşturulan memurlar emekli olduklarında neler kaybettiklerini görmektedir. Emekli olduklarında ortalama yüzde 50 ücretleri düşmektedir. Bu nedenle, 2013 yılı için 0 zam istiyoruz. Ama! -Ek ödemelerin emekli aylığı hesaplanmasına dâhil edilmesini, -Tüm sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesini, İstiyoruz. Böylece, Devlet kayıt dışı ücret ödemek yerine gelir vergisi ve SGK primi tahsil edecektir. Bu öneri hazineye ek kaynak sağlayacak bir öneridir. Hükümetin bu talebimizi incelemesini istiyoruz.”