4/C’li Sağlık Personeline Döner Sermayeden Hak Kazanımı

Sendikamızın 4/c maddesi kapsamında görev yapan sağlık görevlisi ve üyemiz adına açtığımız dava sonucunda Şanlıurfa İdare Mahkemesi tarafından: