Üniversite Komisyonu Hukuki Kazanım ve Mücadelelerimiz

Mobbing ve Haksız Fiil

Üniversitelerde idari personellerin akademik personeller ve yönetimler tarafından mobbing ve haksız fiile uğramasını önlüyoruz.

Tayin

Üniversitelerde görev yapan üyelerimizin atanma/tayin problemlerinin hızlı çözümlenmesini sağlıyoruz.

Atama ve Yerleşme

Üyelerimizin yeniden atanma ve yerleşme problemlerini biliyoruz. Sürece hakimiz ve davaları birinci dereceden takip ediyoruz.

Kamuda Uygulama Hataları

Üniversitelerdeki uygulama hatalarını biliyoruz. Uygulama hataları sebebi ile mağdur olan üyelerimizin haklarını koruyoruz.

Yıllık İzin / Fazla Mesai

Yıllık izin ve Fazla mesai alacakları ile ilgili sorunları olan üyelerimizin sorunlarını biliyoruz ve bu konu ile ilgili çözüm sürecine hakimiz.

Döner Sermaye / Ek Ödeme

Üniversitelerdeki ek ödeme adaletsizliğine sessiz kalmıyor, üyelerimizin hak kayıplarını engelliyoruz.

Atama ve Yerleşme Davamız

Üniversitelerden sağlık bakanlığına atanan üyelerimizin atamalarının tamamlanması için dava açtık.

2019 yılına kadar sağlık bakanlığı alımlarına üniversitelerden tercih yapan 4/B sözleşmeli personellerin atamaları tamamlanmaktaydı. Ancak 2019 yılı itibari ile sağlık bakanlığı klavuzda yaptığı basit bir değişiklikle üniversitelerde görev yapan sağlık personellerinin atamalarını yapmamaya başlamıştır. Sendikamız ilk klavuz değişikliği sonrası süreci yakından takip etmiş tüm kamu kurumlarına gerekli itirazları yapmıştır. Gelen cevaplardan anlaşılmıştır ki kamu kurumlarıda  bu konuda ikilemde kalmıştır. Bunun üzerine dava süreci başlamış ve sendikamız aracılığı ile sağlık bakanlığına 15 ayrı dava açılmıştır. Dava süreci devam etmekte olup sonuçlanması ile birlikte tüm üniversite personellerinin atamasının yapılacağı kanaatindeyiz.

Eş durumu sebebi ile tayin talep eden kadrolu üyemizin naklinin tamamlanması için dava açtık.

Bir üniversitede kadrolu hemşire olarak görev yapan üyemiz, daha önce 2 ayr sendika ile dava açmış ve 2 davayıda kaybetmesi üzerine sendikamıza başvurmuştur. Mevzuat birimimizin incelemesi sonrası yapılan hata ve ihmaller tespit edilip başlatılan davamızda daha önceki davalarda yaşanan problemler yaşanmadan, süreç hızlandırılmış bir şekilde ilerlemektedir. 

Üyemizi korkutmak amacı ile soruşturma açan kurum ve yöneticilerine dava açtık.

Bir Üniversite hemşire olarak görev yapan üyemiz hakkındai yönetim birimleri tarafından haksız suçlama ile soruşturma başlatılmıştır. Sendika yetkililerimiz konuya itiraz etmiş akabinde yasal süreç sendikamız tarafından başlatılmıştır. Kamu kurumları olan üniversitelerde idari personellerin uğradığı haksız fiiller ile ilgili mücadelemiz her zaman sürecek hiç bir üyemiz yalnız bırakılmayacaktır.

Ulusal bayramlar ve resmi tatil günlerine denk gelen yıllık izinlerin iade edilmesini sağladık.

Üniversitelerde ulusal bayram ve tatil günlerine denk gelen yıllık izinlerin iadesi için tüm kurumlara yök tarafından yazı gönderilmesini talep ettik. Bunun üzerine kurumlarda yapılan değişiklik sonrası yıl içindeki tatil günlerine denk gelen izinlerin iadesini talep ettiğimizde verilen red cevabına istinaden yaşadığımız süreçte 4/B sözleşmeli personelimizin iznini bir sonraki yıla devredilmesini sağladık.