Sağlık Çalışanlarından Millete Teşekkür Yetkililere SERZENİŞ!