Korumalı: 4/B Sözleşmelilerin Sözleşme Yenilemeyeceğine İlişkin Dilekçe Örneği