Eda ALTINDİŞ

Eda ALTINDİŞ

Genel Başkan Yardımcısı

Görev Yaptığı Kurum

Erzurum Atatürk Üniversitesi