Hak Taleplerimiz İle İlgili Mücadelelerimiz

Yıllık izinli günlerde ek ödeme kesintisi yapılması hukuka aykırıdır. Sendikamız tarafıdan emsal karar oluşturulması için bir kurumda hukuki süreç başlatılmıştır.

Bilindiği üzere memurların en önemli sorunlarından bir taneside hafta sonlarının yıllık izinden düşülmesidir. Sendikamız tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hafta sonlarının yıllık izinlerden düşmesinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş olup itiraz sürecimiz başlamıştır. Umut ediyoruz ki 2021 yılı içerisinde bu sorun ortadan kalkacaktır.

Babalık İzninde ek ödeme kesintisi yapılması hukuka aykırıdır. Sendikamız tarafıdan emsal karar oluşturulması için bir kurumda hukuki süreç başlatılmıştır.

Hastalık izni ve raporu günlerde ek ödeme kesintisi yapılması hukuka aykırıdır. Sendikamız tarafıdan emsal karar oluşturulması için bir kurumda hukuki süreç başlatılmıştır.