YIPRANAN SAĞLIK ÇALIŞANI

Hastanelerde ciddi oranda personel eksikliği bulunmaktadır. Bu sorunun, hastalıkların tedavisini de hasta bakım kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Sağlık personeli ve yardımcı personel sayısal olarak yetersizliği en büyük sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ülkenin hemen hemen her hastanesinde sağlık personeli eksikliği görülmektedir. Personel planlaması yapılmadan açılan yeni birimler ve hastaneler personelin iş yükünü ziyadesiyle artırırken bu iş yükü altında sağlık personeli ezilmektedir. Aylık 100-120 saat fazla mesaiyle çalışan hemşirelerin sesini yetkililer ne zaman duyacaklardır.

Bu kadar personel sıkıntısı yaşanırken, öte yandan kadro ünvanı dışında başka işlerde çalışan personelin çokluğu da göze batmaktadır. Kadrosu dışında başka bir görevde çalışan personel kadrosunun olduğu yerdeki personel dağılım cetvelinin dolu görünmesine sebep olurken, kadrosu icabı gereken işi yapmadığı için onun yükünü diğer meslektaşları çekmektedir. Hemen her ilimizde yüzlerce, toplamda ise binlerce hemşire , sağlık memuru kadrosu dışında başka işlerde çalışmaktadır. Bu arkadaşların çalıştığı işlere uygun atamalar yapılarak sağlık personelinin asli işine dönmesi sağlanmalıdır. Zaten tükenmişlik sınırında bulunan sağlık çalışanı kardeşlerimiz bu uygulamayı haklı olarak istemektedirler. Adaletin tesisi için önemli bir husus olduğunu düşünüyoruz.

Geçmişte İş yükleri fazlaysa neden buna göre planlama yapılmamıştır. Değilse ya da kapasitelerini aşan bir durum varsa neden bu işlere talip olup, çeşitli manevralarla bu makamlara kurulmaktadırlar.
Aynı anda iki hastane idare etmiş şimdi(Araştırmacı) tabir edilen devletin bakanlıkların hafızası insanları insanlar bu yetersiz basiretsiz insanların altında çalıştırılmaktadır.
Bunca iş yükü altında ezilen bedenen ve zihnen tükenme noktasındaki sağlıkçılar bir şekilde kaçış yolu aramaktadırlar. Başka mesleklere geçiş, akademik kariyer ya da nispeten iş yükünün az olduğunu düşündüğü kurum, hastane veya illere geçmektedirler. Kaçamayanlar ise bulunduğu hastanede siyasi veya sendikal bir gücün arkasına sığınıp, iş yükü hafif, mümkünse masa başı bir işe geçmeye çalışmaktadır. Bir hastanedeki hemşire sayısının ortalama yüzde 30-40 ı bu gibi pasif işlerde çalışmaktadır. Bize göre hemşire açığının önemli bir nedeni de budur. Çünkü yoğun bakımda çalışacak hemşire bulunamazken bir de bakıyorsunuz PDC (Personel Dağılım Cetveli) dolu görünmekte. İsteseniz de buraya hemşire ataması yapamıyorsunuz. Bu durum işini özveriyle yapan hemşire arkadaşlarımızda tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Siyasi irade bu şekilde bazılarının gönlünü yaparken, maalesef büyük çoğunluğun da tepkisini alarak kaybetmektedir.

Sendikamız Sağlık Haksen onurlu ve fedakâr basiret sahibi sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edecektir.


Cavit CANPOLAT


cavit canpolat
cavit canpolat
Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26