4/C'li Sağlık Personeline Döner Sermayeden Hak Kazanımı

Sendikamızın 4/c maddesi kapsamında görev yapan sağlık görevlisi ve üyemiz adına açtığımız dava sonucunda Şanlıurfa İdare Mahkemesi tarafından:
"657 Sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sağlık personeli olarak istihdam edilen ve
yaptığı vazifesi ile döner sermayenin işleyişine fiilen katkı sağladığı tartışmasız bulunan davacının,
döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır."
"Öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca talebi doğrultusunda davacının başvuru tarihi
olan 26.02.2013 gününden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına
ödenmesi gerekeceği açıktır." hükmü karara bağlandı.

Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26