Adalet Hizmeti Tazminatından yararlanması talebiyle açılan dava


Sağlık Hak-Sen İzmir İl Temsilcimiz ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığında görev yapan üyemiz Funda ÖZTOP adına Adalet Hizmeti Tazminatından yararlanması talebiyle İzmir İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlarına ilişkin kararına ekli tazminatlar cetvelinin adalet hizmetleri tazminatı bölümünde adalet hizmetleri tazminatını alabilecek kadro ve unvanların gösterildiği, Adli Tıp Kurumunun ise bu cetvelde zikredilmediği bu durumun hukuka ve yasalara aykırı bir durum olduğu belirtilerek dava konusu işlemin iptali ile sendika üyemizin kuruma müracaat tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte üyemize adalet hizmeti tazminatın ödenmesi talep edildi.

Adres : GMK Bulvarı No:40/2 Maltepe Çankaya-Ankara - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26