Bakanlıktan 2020/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Tüm Sağlık Çalışanlarına Uygulanmasını İstedik

Sendikamız, Covid-19 pandemisiyle gece gündüz demeden mücadele eden hayatlarını hiçe sayarak virüsün kendilerine bulaşma ihtimalini göze alan sağlık personeli için de 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesindeki düzenlemelerin uygulanması için Sağlık Bakanlığından şu taleplerde bulundu:

1-Aile Sağlığı Merkezlerinde de salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla dönüşümlü veya esnek mesai uygulamasına geçilerek, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre yapılması gereken kesintilerin bu dönemde yapılmaması,

2-Aile Sağlığı Merkezlerinde performansa tabi olan işlemler ile ilgili sosyal izolasyon sürecinde hastaların ASM’lere gelmemesi nedeniyle bu kapsamda çalışanlardan performans kesintisi yapılmaması,

3-Dezavantajlı grupların (kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, bağışıklık sorunu olanlar, organ nakli olanlar ile kronik hastalığı olanların) idari izinli sayılmaları,

4-Engelli raporu olan tüm personelin idari izinli sayılması,

5-Yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanların da, idari izinli sayılmaları,

6-Hastalık şüphesi olan ve izole edilmelerine karar verilen tüm sağlık çalışanlarının da idari izinli sayılarak yine bu sürelerdeki mali ve özlük haklarının korunarak ücret kesintisine tabi tutulmamaları,

7-Sağlık hizmetleri, idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler vb. sınıflarda görev yapan bu mücadeleye destek veren çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların döner sermaye katsayılarının en az aldıkları sabit ek ödeme tutarında verilmesinin sağlanması,

8-Çalışma barışının devamı ve sürdürülebilirliği için sağlık işçileri, sekreterler, temizlik personeli, hasta bakıcılar ve güvenlik personeli için de ek ödeme yapılması için bir düzenlemenin ivedilikle yapılması.
Talep edildi.
Eklenme : 01 Nisan 2020
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231