Cumhurbaşkanlığından İzin Genelgesi Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığınca, 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede, ek idari izin genelgesi yayımlanmıştır.
Genelgede, asgari personel bulundurulması şartı ile, kamu kurumlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma için yetki verilmesinin yanı sıra yapılan düzenlemeler;
1- Dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacaktır.
2- Uzaktan çalışanlar ile Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılmış olanlar görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu husus ile ek ödemeler ve döner sermayelerde kesinti olmaması gerekmektedir.
3- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, hizmetlerine ihtiyaç duyulması durumunda çağırılabilecek, amirlerinin izni dışında görev mahalini terk edemeyecek.
4- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilecek.
5- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personele yıllık izin alma, yıllık izni yoksa mazeret izni alma hakkı verilmişti. Ek İdari İzin Genelgesinde ise bu durumdaki personele, kamu kurumlarınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, idari izin verilmesi istenmiştir.
6. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesinde, her ikiside sağlık Bakanlığı personeli olan ve okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personele yıllık izin alma, yıllık izni yoksa mazeret izni alma hakkı verilmişti. Bu genelge ile bu personelde idari izinli sayıldı.
Eklenme : 23 Mart 2020
Adres : Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi No:28/9 Çankaya / ANKARA - Telefon : 0 312 231 2 231 - Faks : 0 312 231 2 231